Doplňkové penzijní spoření

FINPOINT s.r.o.

Nastavte si parametry Vašeho spoření sami

(na posuvném měřítku nastavte Vaše parametry, pokud Vám měřítko nestačí, nastavte si konkrétní hodnoty přímo)

let

Hodnota majetku na konci

Vámi vložená částka

Zhodnocení a příspěvky

Tato výše je jen orientační, pro konkrétní nabídku přejděte na online formulář.
FINPOINT s.r.o.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniklo od počátku roku 2013 a jde o nástupnickou možnost spoření se státním příspěvkem, navazuje na penzijní připojištění. Doplňkové penzijní spoření je v mnohém s penzijním připojištěním stejné. Stejné možnosti příspěvků účastníka, stejné principy státního příspěvku, stejné možnosti pro zaměstnavatele a stejný daňový režim. Zásadní rozdíl je v možnosti nastavení si takové individuální investiční strategie, která účastníkovi vyhovuje a vzhledem k jeho věku, respektive délce trvání spoření do dosažení důchodového věku (nebo 60 let), mu oproti penzijnímu připojištění může přinést výrazně více peněz na konci spoření. Taková individuální investiční strategie je přirozeně spojena s rizikem odpovídajícímu standardním pravidlům při investování. Principy správného nastavení strategie s minimalizací rizika Vám rádi vysvětlíme a pomůžeme strategii nastavit.

127uzavřených smluv penzijního spoření
88000+korun měsíčních příspěvků na penzi
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Co je nad rámec penzijního připojištění

Účastnické fondy

Povinný konzervativní fond – každá penzijní společnost musí mít alespoň jeden takový konzervativní fond. Účastníci mohou investovat do tohoto konzervativního fondu s minimálním zhodnocením, kde jsou finanční prostředky investovány pouze do vybraných dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydaných centrálními bankami a zeměmi OECD, Evropským fondem finanční stability, Evropské centrální banky, Evropské investiční banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu nebo obdobných institucí se zárukou států OECD. I ostatní majetek fondu a nakládání s ním se řídí přísnými pravidly. To skýtá účastníkům nízký stupeň rizika.

Individuální strategie spoření – nabídka různých fondů, včetně jejich kombinace pro strategii spoření přizpůsobující se věku, záleží pouze na rozhodnutí jednotlivých penzijních společností. Nejčastěji se účastníci setkají se třemi základními strategiemi: konzervativní, vyváženou a dynamickou, včetně libovolné kombinace (mixu) těchto tří. Vhodná volba individuální strategie, přizpůsobené délce spoření do důchodu, může účastníkovi zajistit mnohem vyšší zhodnocení. Zákon ukládá penzijní společnosti, provést automatický přesun investic účastníka do konzervativních investic před dosažením důchodového věku.

Výsluhová penze

U doplňkového penzijního spoření nelze sjednat výsluhovou penzi.

NA CO SI DÁT POZOR

Velikost příspěvku účastníka, státu nebo zaměstnavatele

Účastník volí výši svého příspěvku dle vlastních finančních možností. Doporučujeme, aby strategii volil tak, aby maximalizoval možnosti příspěvků státu a případně zaměstnavatele.

Státní příspěvky se začínají přiznávat při výši úložky účastníka 300 Kč, a to na úrovni 90 Kč. Následně příspěvky lineárně rostou (90 Kč + 20% z částky nad 300 Kč) až do úrovně 230 Kč, která je přiznána při úložce účastníka 1000 Kč měsíčně. Nad tuto úroveň, až do výše úložky účastníka 3000 Kč měsíčně, následně stát umožňuje vše nad 1000 Kč (tedy maximálně 2000 Kč) odečíst v momentě daňového přiznání od základu daně a daň si tím snížit.

Další možností je příspěvek zaměstnavatele. Je řada zaměstnanců, kteří jako benefit pro své zaměstnance poskytuje právě příspěvek na doplňkové penzijní spoření. Není to ale povinné a i případná pravidla takovéhoto příspěvku jsou plně v kompetenci zaměstnavatele. Doporučujeme se informovat na personálním oddělení.

Doplňkové penzijní spoření není nijak komplikovaný produkt, nicméně jeho správné nastavení je již složitější než u penzijního připojištění. Takovéto nastavení a správná volba příspěvků výrazně ovlivní cílovou částku, která tam v čase důchodu bude naspořená. Je proto dobré se spojit s odborníky, kteří Vám s tím pomohou.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu