Pojištění úrazu a života

FINPOINT s.r.o.

Pojištění úrazu a života

Nenadálé a nechtěné události si nikdo z nás nepřeje, nicméně se nezřídka někomu opravdu přihodí. Mohou potom někdy až zcela zásadním způsobem zasáhnout do rodinného života a třeba i s trvalými následky. Pro klienty, kteří chtějí pojistit sebe nebo své blízké proti úrazům, nemocem, ztrátě schopnosti pracovat a vydělávat, případné invaliditě nebo obecně zajistit je tu životní pojištění. Toto komplexní pojištění lze zjednodušeně rozdělit do dvou typů – rizikové životní pojištění a investiční životní pojištění. Nastavení takovéhoto pojištění by vždy mělo být přísně individuální, připravené na míru potřebám a životní situaci klientů, vyžaduje zkušenost poradce, který jej připravuje a rozhodně nedoporučujeme využívat předpřipravených balíčků, které se údajně “hodí pro všechny” a prodá Vám je někdo, kdo s klientem nikdy předem nemluvil, třeba po telefonu nebo někde u přepážky.

125uzavřených pojistných smluv
180pojištěných osob
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Rizikové versus investiční životní pojištění

Životní pojištění lze rozdělit do dvou typů – a) rizikové životní pojištění, kde jste pojištěni zejména na konkrétní rizika, nelze si část pojistného odečítat z daňového základu a v momentě, když pojištění skončí, se bez jakéhokoliv vzájemného závazku s pojišťovnou rozejdete a b) investiční životní pojištění, kde jste také pojištěni na konkrétní rizika, vždy do nějaké míry i pro případ smrti, část pojistného si lze odečítat z daňového základu a v momentě, když pojištění skončí, Vám pojišťovna vyplatí částku, kterou pro Vás zhodnocuje na Vašem investičním účtu, neboť součástí tohoto pojištění je platba do tzv. investiční složky. Zkušenosti klientů nicméně dokazují, že zhodnocení v případě investičního životního pojištění je velmi často záporné a často, jakkoliv ne vždy, klienti nedostanou zpět ani to, co sami zaplatili pojišťovně do investiční složky.

Proto klientům vždy doporučujeme klientům investiční životní pojištění nevyužívat s cílem investovat a zhodnocovat rezervu, maximálně jen pro kvalitnější zajištění konkrétních rizik, které některé investiční životní pojištění může mít. Na investice a zhodnocení peněz Vám doporučíme jiné, pro tyto účely standardní, finanční produkty.

Pojištění můžete kdykoliv změnit, nicméně se před tím s námi vždy poraďte. Jsou zde důležité parametry týkající se například, doplacení již zrealizovaných daňových úlev, opětovné náběhy nového pojištění (tzv. čekací doby), výplata jen ponížené investiční složky skrze tz. “odkupné”.

CO UDĚLAT SPRÁVNĚ

Pojištění musí být připraveno na míru!

Váš věk a kolik let máte do plánovaného odchodu do důchodu – na trhu je mnoho pojišťoven a jejich téměř nepřeberné množství produktů se často zaměřuje na konkrétní zákaznickou skupinu, ať již definovanou třeba profesí (voják z povolání na zahraniční misi) nebo právě věkem. Podle věku může být pro Vás některá pojišťovna a některé konkrétní pojištění výhodné, nebo naopak právě nevýhodné.

Jakou rizikovou činnost v životě vykonáváte – jde jak o Vaše zaměstnání, které v mnohém předurčí, jestli můžete mít snadno a často nějaký úraz nebo naopak ne, kde voják z povolání nebo pracovník ve výškách jsou jistě rizikovější nežli úředník na radnici. Jde ale i o Vaše volnočasové aktivity a zdali vykonáváte nebo nevykonáváte nějaké rizikové koníčky a sporty jako například létání, horolezectví, potápění a další.

Způsob Vaší obživy – je velmi důležité máte-li již svůj pravidelný příjem nebo jste dítě školou povinné či dospělý student, nicméně zatím bez stabilního příjmu. Podle toho se k Vám postaví i pojišťovna a nastaví koeficienty pro výpočet pojistného. Pokud již máte svůj vlastní příjem, potom je důležité jste-li zaměstnanec nebo OSVČ. Tento faktor je rozhodující například při pojištění pracovní neschopnosti, neboť zaměstnanec na pracovní neschopnosti stále dostává ještě 60% své mzdy, zatímco OSVČ nemá v případě pracovní neschopnosti zajištěn příjem žádný. Podle toho je potom potřeba správně nastavit parametry pojištění. Specifickou skupinou jsou potom například členové ozbrojených složek, integrovaného záchranného systému nebo profesionální sportovci.

Co chcete takovým pojištění zajistit – chcete zajistit jen sebe nebo i děti, případně celou rodinu. Chcete se pojistit jen proti úrazům, proti úrazům a nemocem, proti úrazům, nemocem, invaliditě a pracovní neschopnosti nebo máte i závazky, například hypotéku a chcete se pojistit proti neschopnosti splácet a proti tomu, aby v případě Vaší smrti dluh z hypotéky „nespadl“ na Vaše, často ještě malé, děti.

Jaký je Váš dosavadní životní standard – takovéto pojištění je tu primárně proto, aby Vám v případě nějaké nenadálé krizové situace co možná nejvíce dorovnalo příjmy k Vašemu dosavadnímu životnímu standardu, na který byla rodina zvyklá. Takový standard má každý jinde. Někdo splácí hypotéku, jiný ne, někdo bydlí ve vlastním, jiný platí vysoký nájem, někdo má hodně dětí, jiný ne. Proto je potřeba parametry pojištění nastavit individuálně tak, aby vyhovoval právě Vám a Vašim podmínkám.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu