Pojištění právní ochrany

FINPOINT s.r.o.

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany by se dalo nazvat i jako pojištění nákladů právního zastoupení. Vztahuje se tedy na případy, kde pojištěný potřebuje právní zastoupení pro případ sporu před soudem nebo během soudního řízení. Pojištění má vždy svou spoluúčast a limit plnění je limit na jednu pojistnou událost (jeden spor) nebo na celý pojistný rok. Kromě sporů může pojištění podle rozsahu krýt i náklady na vytváření právních dokumentů (smlouvy, ručitelské dohody apod.) nebo jejich kontrolu. Podle rozsahu se pojištění právní ochrany vztahuje i na různé oblasti. Např. na pracovně právní vztahy, na škody v souvislosti s řízením dopravního prostředku, běžného občanského života, podnikáním apod.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Nechte si proplatit svého advokáta

Jako u každého pojištění je i u pojištění právní ochrany třeba stanovit pojistnou částku neboli limit plnění za rok nebo jednu pojistnou událost. Doporučujeme vždy využívat pojišťovny, které nemají své vlastní smluvní advokáty, ale plnění uhradí i za právní zastoupení advokátem, kterého si sami vyberete.

Jako každé pojištění se vztahuje pouze na události, které vznikly v době platnosti pojištění právní ochrany. Nelze tedy uplatňovat spor, který vznikl před samotným vznikem pojištění právní ochrany.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu