Penzijní připojištění

FINPOINT s.r.o.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je součást III. pilíře státního důchodového systému. Vzniklo v roce 1994 jako státem regulovaný spořící produkt dlouhodobého ukládání a zhodnocování peněžních prostředků. Novou smlouvu penzijního připojištění bylo možné uzavřít nejpozději do konce roku 2012. Na počátku roku 2013 se tento produkt překlopil do tzv. transformovaného fondu. Od té doby nelze sjednávat nové smlouvy, jen měnit parametry (výše příspěvků) existujících smluv. Penzijní připojištění je velmi konzervativní nástroj spoření, a tedy klienti mohou očekávat poměrně vysokou bezpečnost uložených peněz, na druhou stranu ale minimální, téměř žádné zhodnocení, které zpravidla bude jen zlomkem inflace. Na konci spořícího období klienti tedy dostanou zpět jen o málo zhodnocené peníze, co tam sami vložili, obohacené o státní příspěvek nebo příspěvek zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni u takového zaměstnavatele, který tento benefit poskytuje.

127uzavřených smluv penzijního spoření
88000+korun měsíčních příspěvků na penzi
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Principy penzijního připojištění

V rámci penzijního připojištění se státní podporou nebo nově transformovaného fondu je nebo bylo možné sjednat následující typy penzí

Starobní penze – nárok vzniká po dosažení 60 let věku klienta a po minimálně 60 měsících placení penzijního připojištění. Může být vyplacena jednorázově nebo ve formě pravidelné renty.

Výsluhová penze – nárok vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění. Je vyplácena max. ve výši 50 % celkově naspořené částky. Výsluhová penze však musí být na smlouvě sjednána. Výsluhová penze může být vyplacena stejně jako starobní jednorázově nebo ve formě pravidelné měsíční renty. Platí jen u původních smluv uzavřených do konce roku 2012.

Pozůstalostní penze – je vyplácena oprávněným osobám v případě smrti spořicího klienta. Nárok na výplatu vzniká po zaplacení 36 měsíčních splátek.

Invalidní penze – je vyplácena po prokázání přiznání plného invalidního důchodu podle podmínek penzijního plánu.

Výběr naspořených prostředků je za určitých okolností umožněn již před dosažením 60 let věku a 60 měsíců placení

Odbytné – v případě předčasného ukončení smlouvy (před nárokem na starobní a výsluhovou penzi) je možná výplata úspor bez státních příspěvků. Nárok na odbytné vzniká zaplacením minimálně 12 měsíčních plateb.

NA CO SI DÁT POZOR

Velikost příspěvku účastníka, státu nebo zaměstnavatele

Účastník volí výši svého příspěvku dle vlastních finančních možností. Doporučujeme, aby strategii volil tak, aby maximalizoval možnosti příspěvků státu a případně zaměstnavatele.

Státní příspěvky se začínají přiznávat při výši úložky účastníka 300 Kč, a to na úrovni 90 Kč. Následně příspěvky lineárně rostou (90 Kč + 20% z částky nad 300 Kč) až do úrovně 230 Kč, která je přiznána při úložce účastníka 1000 Kč měsíčně. Nad tuto úroveň, až do výše úložky účastníka 3000 Kč měsíčně, následně stát umožňuje vše nad 1000 Kč (tedy maximálně 2000 Kč) odečíst v momentě daňového přiznání od základu daně a daň si tím snížit.

Další možností je příspěvek zaměstnavatele. Je řada zaměstnanců, kteří jako benefit pro své zaměstnance poskytuje právě příspěvek na penzijní připojištění. Není to ale povinné a i případná pravidla takovéhoto příspěvku jsou plně v kompetenci zaměstnavatele. Doporučujeme se informovat na personálním oddělení.

Penzijní připojištění (transformovaný fond) není nijak komplikovaný produkt, nicméně jeho správné nastavení a správná volba příspěvků výrazně ovlivní cílovou částku, která tam v čase důchodu bude naspořená. Je proto dobré se spojit s odborníky, kteří Vám s tím pomohou.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu