Pojištění profesní odpovědnosti

FINPOINT s.r.o.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené činností konkrétních profesních skupin. Patří sem například činnost advokátů, lékařů, daňových a účetních poradců, projektantů, architektů a dalších. Vždy se jedná o škody, kde pochybení v takovéto profesi může znamenat vznik škody s fatálními následky. Proto je cenotvorba pojištění profesní odpovědnosti velmi individuální a podléhá zvažování více rizik. Stejně tak tyto profesní skupiny mají i zákonem danou povinnost si toto pojištění sjednat.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Co je profesní a co obecná odpovědnost

Vždy je třeba v pojištění profesní odpovědnosti nastavit takový limit plnění, aby nemohlo k překročení limitu plnění dojít. Tedy nastavit limit plnění podle toho, aby nebylo možné ho výší škody překročit. Stejně tak je třeba vybrat i spoluúčast nebo územní rozsah podle působnosti.

V řadě pojišťoven je u pojištění profesní odpovědnosti třeba si vybrat i připojištění klasické podnikatelské odpovědnosti. Ne všechny škody, je totiž možné pokrýt z pojištění profesní odpovědnosti. Například: architekt, který má svou projekční kancelář, a jeho zaměstnanec třeba při manipulaci se žebříkem poškodí auto zákazníka, v tom případě se bude jednat o škodu, která by měla být krytá klasickým podnikatelským pojištěním.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu