Pojištění vozidel

FINPOINT s.r.o.

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel se v principu skládá ze dvou základních částí – pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla (tzv. povinné ručení) a havarijní pojištění. Zatímco povinné ručení je ze zákona povinné a kryje škody, které způsobíte provozem vozidla jiným osobám, havarijní pojištění je dobrovolné a kryje škody, které způsobíte při nehodě přímo na svém vozidle.

Pojištění vozidel v posledních letech pravidelně zdražuje a proto je v zájmu klientů každý rok zkontrolovat, odpovídá-li jejich pojištění situaci na trhu a neplatí-li za něj více, nežli je potřeba. To platí zejména u povinného ručení, kde vzhledem k tomu, že jde o zákonnou povinnost, je přidaná hodnota minimální.

Je důležité vědět, že změnit pojištění vozidel lze jen k výročí smlouvy, a to s šestitýdenní výpovědní lhůtou předem. Pozor na výroční dopisy pojišťoven, kdy klientům někdy výzva k uhrazení pojistného na další rok dorazí až v době, kdy je již na změnu pozdě. Proto je potřeba si výročí smlouvy hlídat.

Spojte se s námi a my Vám porovnáme Vaše pojištění s nejvýhodnějšími pojištěními dostupnými v daném čase na trhu.

200+uzavřených pojištění majetku
240+milionů korun pojištěného majetku
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Správné nastavení povinného ručení

V případě povinného ručení Vám pojišťovna nabídne limity na pojištění odpovědnosti za škodu na smrti a zdraví a na majetku. Limity se často pohybují v těchto hladinách: 35 / 35 mil. Kč, 50 / 50 mil. Kč, 70 / 70 mil. Kč, 100 / 100 mil. Kč a dále až do přibližně 200 mil. Kč. Jsou i pojišťovny, které mají různé částky limitu na zdraví a různé na majetek. Pečlivě zvažte volbu vhodného limitu. Neplaťte zbytečně více, nežli je maximální škoda, kterou můžete způsobit, ale stejně tak si dejte pozor, abyste se nedali zlákat tím nejlevnějším pojištěním za cenu, že Váš limit nakonec na nějakou komplexní škodu nebude stačit a Vy budete muset doplatit několik milionů korun „ze svého“.

Dalším důležitým prvkem, který lze řešit již při povinném ručení a bez sjednání pojištění havarijního, je pojištění skel. Toto velmi důležité a velmi oblíbené připojištění Vám může usnadnit nejedno trápení, je však potřeba nastavit pojistnou částku tak, aby i s ohledem na případnou spoluúčast, opravdu dokázala pokrýt cenu skla u Vašeho vozu.

CO JE DŮLEŽITÉ

Havarijní pojištění

V případě havarijního pojištění je potřeba začít správnou volbou krytí rizik. Aby bylo Vaše auto skutečně ochráněno, mělo by být pojištěno proti čtyřem základním rizikům – havárie, živel, odcizení a vandalismus. Zvolíte-li za nabídky rizik pojištění „All risks“ tam, kde jej pojišťovna nabízí, budete jistě chráněni správně.

Dalším důležitým bodem je hodnota Vašeho vozu. Ta časem klesá, a proto není třeba platit za cenu vozu jako nového. Havarijní pojištění je tzv. pojištění škodové, a tedy Vám pojišťovna vždy vyplatí jen tolik peněz, aby šlo vozidlo uvést do původního stavu před nehodou. Pokud by ale měla být škoda vyšší, nežli je cena obdobně starých vozidel stejné značky, vyplatí pojišťovna již jen takovouto celkovou, „totální“ škodu.

Pozor na nabízená připojištění. Zatímco některá jsou velmi dobrá jako již zmíněné pojištění skel nebo kvalitnější asistence, některá jsou téměř zbytečná a jen zvyšují marži pojišťoven. Takovým příkladem je úrazové připojištění osob cestující ve voze (mimo řidiče), kde tito jsou již ze zákona chráněni povinným ručením.

Ze všech výše uvedených důvodů je proto správné pravidelně každý rok kontrolovat, platíte-li za pojištění Vašeho vozu odpovídající částku a ne zbytečně víc. Pokud navíc nebouráte, narůstá Vám bonusový počet měsíců bez nehody a máte možnost toho využít k získání levnějšího pojištění.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu