Kvalitní pojištění majetku

FINPOINT s.r.o.

Kvalitní pojištění majetku

Tato stránka je vhodná právě pro ty z Vás, kteří chtějí pojistit nebo zlevnit pojištění svého bytu, rodinného domu nebo chaty. Pojištění majetku je na trhu více známé jako pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti. Pojištění majetku patří do skupiny tzv. škodového pojištění. To znamená, že pojišťovna plní vždy jen tolik prostředků, aby bylo možné uvést věc do původního stavu. Proto je třeba nastavovat pojistnou částku na skutečnou hodnotu pojišťované věci.

V případě pojištění nemovitosti je třeba nastavit pojistnou částku na tzv. reprodukční hodnotu nemovitosti. To znamená na částku, za kterou by se dala pojištěná nemovitost postavit do stejné podoby jako je dnes. Nikdy se pojistná částka nenastavuje na tzv. tržní hodnotu, tedy za kolik by se dala prodat.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Důležité

Nastavování výše pojistných částek věnujte velkou pozornost, a to z několika důvodů

  • Budou-li částky nastaveny příliš nízko a nebudou odpovídat skutečné hodnotě, může Vám pojišťovna krátit plnění, a to někdy i velmi výrazně. Jedná se o tzv. podpojištění. Rozdíl, od kterého je pojišťovna oprávněna krátit plnění, je 20% od skutečné hodnoty.
  • Nejde jen o nastavení celkové výše pojistné částky. Věnujte pozornost i nastavení jednotlivých sublimitů, pokud je má pojišťovna stanovené. Například sportovní vybavení, sklo a sanitární keramika, cennosti, elektronika a podobně. Nebudou-li sublimity nastaveny správně a dostatečně vysoko, potom nedostanete od pojišťovny očekávané plnění, a to i přesto, že celková pojistná částka je dostatečně veliká.
  • Rozmyslete si jednotlivé kategorie a sublimity, jednotlivá rizika na která chcete pojistit a nezapomeňte na stavební součásti, které mohou být často podceněny, protože je řada pojišťoven často vymezuje procentem z celkové pojistné částky. Například 30%. Při nižších pojistných částkách potom limit na stavební součásti nemusí stačit. Mezi stavební součásti patří například kuchyňská linka, vestavné skříně, interiérově dveře a další součásti vybavení domácnosti, které nejsou samotnými zdmi, ale jsou s nimi pevně spojeny.

U pojištění domácnosti je třeba si pohlídat požadavky pojišťovny na zabezpečení. U vyšších pojistných limitů si pojišťovny dávají podmínky, jak má být pojištěný majetek zabezpečen. Paradoxně tyto podmínky pojišťovna neřeší při vstupu do pojištění občanského majetku, ale až v případě pojistné události. Pak již ale může být pozdě.

Součástí tohoto druhu pojištění často bývá i pojištění občanské odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na škody, které pojištěný může způsobit ostatním mimo jakoukoliv výdělečnou činnost, výhradně svým jednáním (svým nebo ostatních členů domácnosti, případně domácím mazlíčkem). Pojištění z držby nemovitosti se vztahuje na škody, které může způsobit mnou vlastněná nebo užívaná nemovitost. Například pádem tašky ze střechy, nebo když u pojištěného v bytě praskne vodovod a vyplaví sousedy.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu