Kvalitní pojištění úrazů a života

ÚRAZOVÉ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Úrazové nebo životní pojištění musí být připraveno na míru!

Je mnoho aspektů, které je potřeba vzít v úvahu, když se chcete pojistit na takto důležité pojištění, kde budete každý měsíc platit několik stokorun nebo i několik tisíc.

Váš věk a kolik let máte do plánovaného odchodu do důchodu

Na trhu je mnoho pojišťoven a jejich téměř nepřeberné množství produktů se často zaměřuje na konkrétní zákaznickou skupinu, ať již definovanou třeba profesí (voják z povolání na zahraniční misi) nebo právě věkem. Podle věku může být pro Vás některá pojišťovna a některé konkrétní pojištění výhodné, nebo naopak právě nevýhodné.

Jakou rizikovou činnost v životě vykonáváte

Jde jak o Vaše zaměstnání, které v mnohém předurčí, jestli můžete mít snadno a často nějaký úraz nebo naopak ne, kde voják z povolání nebo pracovník ve výškách jsou jistě rizikovější nežli úředník na radnici. Jde ale i o Vaše volnočasové aktivity a zdali vykonáváte nebo nevykonáváte nějaké rizikové koníčky a sporty jako například létání, horolezectví, potápění a další.

Způsob Vaší obživy

Je velmi důležité máte-li již svůj pravidelný příjem nebo jste dítě školou povinné či dospělý student, nicméně zatím bez stabilního příjmu. Podle toho se k Vám postaví i pojišťovna a nastaví koeficienty pro výpočet pojistného. Pokud již máte svůj vlastní příjem, potom je důležité jste-li zaměstnanec nebo OSVČ. Tento faktor je rozhodující například při pojištění pracovní neschopnosti, neboť zaměstnanec na pracovní neschopnosti stále dostává ještě 60% své mzdy, zatímco OSVČ nemá v případě pracovní neschopnosti zajištěn příjem žádný. Podle toho je potom potřeba správně nastavit parametry pojištění. Specifickou skupinou jsou potom například členové ozbrojených složek, integrovaného záchranného systému nebo profesionální sportovci.

Co chcete takovým pojištění zajistit

Chcete zajistit jen sebe nebo i děti, případně celou rodinu. Chcete se pojistit jen proti úrazům, proti úrazům a nemocem, proti úrazům, nemocem, invaliditě a pracovní neschopnosti nebo máte i závazky, například hypotéku a chcete se pojistit proti neschopnosti splácet a proti tomu, aby v případě Vaší smrti dluh z hypotéky „nespadl“ na Vaše, často ještě malé, děti.

Jaký je Váš dosavadní životní standard

Takovéto pojištění je tu primárně proto, aby Vám v případě nějaké nenadálé krizové situace co možná nejvíce dorovnalo příjmy k Vašemu dosavadnímu životnímu standardu, na který byla rodina zvyklá. Takový standard má každý jinde. Někdo splácí hypotéku, jiný ne, někdo bydlí ve vlastním, jiný platí vysoký nájem, někdo má hodně dětí, jiný ne. Proto je potřeba parametry pojištění nastavit individuálně tak, aby vyhovoval právě Vám a Vašim podmínkám.

Všechny výše uvedené údaje jsou základními vstupy pro tvorbu takovéhoto pojištění. Protože jsme každý unikátní, proto každý potřebujeme své unikátní nastavení takovéhoto pojištění. Svěřte se odborníkům, kteří mají přehled napříč všemi pojišťovnami a napříč jejich produkty. Vyhněte se „výhodným balíčkům“ s již předdefinovanými skladbami pojištění, které, jak praví jejich reklama, jsou vhodné pro „každého“, přestože Vás osobně ještě nikdy neviděli.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu