Pohotovostní hypoteční úvěr online

FINPOINT s.r.o.

Pohotovostní hypoteční úvěr online

Ostatní příjmy

Kliknutím na tlačítko + můžete zadat další druh příjmu.

Vaše výdaje a závazky

Kliknutím na tlačítko + můžete zadat další druh výdaje.

Spolužadatel

Ostatní příjmy

Kliknutím na tlačítko + můžete zadat další druh příjmu.

Vaše výdaje a závazky

Kliknutím na tlačítko + můžete zadat další druh výdaje.
Pokud žijí Žadatel a Spolužadatel ve společné domácnosti, potom společné náklady uvádějte jen jednou.

Soubory

Doklad totožnosti (u občanů ČR nebo Slovenska), povolení k pobytu a doklad totožnosti (u občanů z jiných zemí než ČR a Slovenska)
3 poslední výpisy z bankovního účtu (ne pouze přehled transakcí) na který přicházejí Vaše výdělky a příjmy (u cizinců 6 výpisů)
3 poslední výplatní pásky nebo 2 poslední daňová přiznání
Kliknutím na tlačítko + můžete přidat další soubory.
Formulář úspěšně odeslán.
Při odesílání formuláře nastala chyba.