Pojištění odpovědnosti

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu lze rozdělit do následujících kategorií

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v běžném občanském životě

Toto pojištění se vztahuje na škody, které může pojištěný způsobit ostatním mimo jakoukoliv výdělečnou činnost, výhradně svým jednáním (svým nebo ostatních členů domácnosti, případně domácím mazlíčkem). Velmi často se sjednává spolu s pojištěním domácnosti nebo nemovitosti, nicméně je možné jej sjednat i samostatně. Jde o jedno z nejlevnějších pojištění, které ale může zabránit velkým škodám. (například když vytopíte souseda protože nezavřete vodu ve vaně, dítě v obchodě rozbije sadu skleniček nebo na jízdním kole způsobíte nehodu)

Pojištění z držby nemovitosti

Toto pojištění se vztahuje na škody, které může způsobit Vámi vlastněná nebo užívaná nemovitost. Například pádem tašky ze střechy, nebo když u pojištěného v bytě praskne vodovod a vyplaví sousedy. U řady pojišťoven je toto pojištění automaticky zahrnuto, pojistíte-li si odpovědnost za způsobenou škodu v běžném občanském životě, nemusí to ale být všude, a proto doporučujeme se o tom u každé jednotlivé pojišťovny, při sjednání nového pojištění, ujistit.

Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

Způsobíte-li svému zaměstnavateli škodu, může po Vás požadovat její kompenzaci, a to až do 4,5 násobku Vaší měsíční mzdy. U řady zaměstnanců to již může být i vysoká částka. Pokud se proti tomuto riziku pojistíte, zaplatí Vašemu zaměstnavateli takovouto škodu pojišťovna. Typickým příkladem bývá, že zaměstnavatel chce po svém zaměstnanci uhradit spoluúčast z havarijního pojištění po nehodě, kterou zaměstnanec sám způsobil při řízení služebního vozidla. Pozor, toto může nastat i v situaci, kdy nehodu nezaviníte, ale na parkovišti Vám někdo urazí zrcátko a ujede, pachatel je neznámý. Je řada vozidel, kde takové zrcátko může stát hodně peněz a je-li pachatel neznámý, bude spoluúčast hradit sám zaměstnanec.

Pojištění obecné škody způsobené coby OSVČ

Tato speciální kategorie pojištění odpovědnosti již patří mezi podnikatelská pojištění. Ti, kteří nejsou zaměstnanci, ale pracují jako OSVČ, mohou při výkonu práce stejnětak způsobit škodu, a to zpravidla svým zákazníkům nebo obchodním partnerům. Pokrývač prošlápne střechu, malíř rozbije okno, elektrikář, při opravě antény, poškodí žebříkem auto. Takovéto pojištění bude vždy levnější nežli škoda, kterou může OSVČ při své práci způsobit.

Pojištění profesní odpovědnosti

Toto pojištění, další již z kategorie podnikatelských pojištění, se vztahuje na škody způsobené činností konkrétních profesních skupin, které jsou v zákoně vyjmenované. Patří sem například činnost advokátů, lékařů, daňových a účetních poradců, projektantů, architektů a dalších. Pokud není nějaká profese na tomto seznamu, nelze se proti profesní odpovědnosti pojistit, přestože by třeba daný podnikatel chtěl (například věštkyně či léčitel). Vždy se jedná o škody, kde pochybení v takovéto profesi může znamenat vznik škody s fatálními nebo finančně náročnými následky. Proto je cenotvorba pojištění profesní odpovědnosti velmi individuální a podléhá zvažování více rizik. Stejnětak mají některé tyto profesní skupiny i zákonem danou povinnost si toto pojištění sjednat.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám zprávu